เว็บสล็อตแตกง่ายอ.ปรเมศวร์ อธิบาย ใครสามารถได้สิทธิเข้าทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.

เว็บสล็อตแตกง่ายอ.ปรเมศวร์ อธิบาย ใครสามารถได้สิทธิเข้าทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เว็บสล็อตแตกง่ายได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ที่เป็นข่าวร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยยกข้อกฎหมายมาอธิบายว่า ใครเป็นผู้เข้าข่ายได้สิทธิทำกินบนที่ดิน ส.ป.ก. ” มาทำความเข้าใจในกฎหมายปฏิรูปที่ดินกันหน่อยครับ เอาแค่คำจำกัดความตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ซักสองเรื่องก็พอ น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแก่สังคมแล้วครับ

(๑) “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” คือ การปรับปรุงเกี่ยวกับ 

“สิทธิและการถือครอง”ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดิน ที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดิน เพื่อจัดให้แก่ “เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ” และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา อาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

(๒)“เกษตรกร” ที่จะได้สิทธิเข้าทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. คือ “ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม”เป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคล ผู้ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่ง “ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง” และประสงค์จะ “ประกอบอาชีพเกษตรกรรม”เป็นหลัก

กรมอุตุเตือน ภาคใต้ฝนตกหนัก อ่าวไทยคลื่นสูง 4 เมตร

วันที่ 29 พ.ย. กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ “ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)”

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงต่อเนื่อง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยคำสั่งโยกย้ายตำรวจระดับรองผบก.-ผกก.กว่า 2.4 พันตำแหน่ง

โยกย้ายตำรวจ – วันที่ 28 พ.ย. ทีมข่าวได้ตำรวจสอบเว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 674-677/2562 ลงวันที่ 27 พ.ย. ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ คำสั่งที่ 674/2562 จำนวน 571 ราย ,คำสั่งที่ 675/2562 จำนวน 661 ราย, คำสั่งที่ 676/2562 จำนวน 660 ราย และคำสั่งที่ 677/2562 จำนวน 537 ราย รวม 2,429 ราย ปรากฎตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไป

โดยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มตำรวจระดับรองผบก.-ผกก. รวม 2,429 ตำแหน่ง นับถือเป็นคำสั่งชุดแรก ของการแต่งตั้งสว.-รองผบก. วาระประจำปี 2562

นายสาธิต สารภาพว่า ตนจบปริญญาตรี คณะบริหารคอมพิวเตอร์จาก มหาลัยเอกชนชื่อดัง ในกรุงเทพฯ และช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตนได้ทำงานเป็นพนักงานหน้าเคาเตอร์ โทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่ง คอยบริการเก็บเงินค่าบริการค่าโทรศัพท์ของลูกค้า ซึ่งเปิดโอกาสให้ตนสามารถแอบจดข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรประชาชนลูกค้าไว้ได้ แต่ตนก็ถูกจับได้และไล่ออก จึงมาทำงานที่บริษัทให้บริการมือถืออีกค่ายได้ 3-4 เดือน และยังคงทำพฤติกรรมเดิม ซึ่งรวมเวลาแล้วทำมาแล้ว 3 ปี

เงินที่ได้จากการกระทำดังกล่าวตนได้นำไปซื้อสินทรัพย์หลายรายการ บ้านย่านพระราม 2 ราคา 2 ล้านบาท รถยนต์มินิคูเปอร์ ราคา 2.5 ล้านบาท รถยนต์ฮอนด้าซีอาร์วี ราคา 1.4 ล้านบาท และรถยนต์โตโยต้า ซีเอชอาร์ ราคา กว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่อายัดทรัพย์สินทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อหาปลอมแปลงเอกสาร และนำบัตรอิเล็คทรินิกส์ผู้อื่นไปใช้ชำระสินค้โดยมิชอบ ฯลฯ จากนั้นนำตัวฝางศาลอาญาธนบุรีตามกฎหมายเว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย